!-- Facebook Pixel Code -->

GINGERUP Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE-1                              TARAFLAR

 

1.1      SATICI

Adı-soyadı:

Adresi:

Telefon:

 

1.2      ALICI

Adı-soyadı:

Adresi:

Telefon:

 

Bundan böyle Alıcı ve Satıcı birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

Taraflar www.gingerup.co sitesinde belirtilen kurallar dahilinde platform üzerinden birbirleri ile iletişim kurabileceklerdir.

 

MADDE-2                              SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin (Bundan sonra ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

MADDE-3                              TANIMLAR:

 

Gingerup: İTOB Osb Mahallesi 10032 Sk. Bilim Park Sit. A Apt. No: 2 /1a/201 Menderes/İzmir adresinde mukim Nuvo İnovasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni

Platform: Gingerup websitesi, mobil sitesi, akıllı telefon uygulaması ve Gingerup’ın kullanılabildiği bütün mecraları,

Alıcı: Platform üzerinden satılan ürünü/ürünleri satın alacak yapan kişi ya da kurumu ifade eder,

Satıcı: Platform üzerinden satış yapan kişi ya da kurumu,

Ürün: Platform üzerinden satışı yapılan yazılım, donanım, marka, patent vb. her türlü unsuru içinde barından ancak bunlarla sınırlı olmayan her şeyi,

Sözleşme: Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni,

ifade eder.

 

MADDE-4                              ÜRÜN BİLGİLERİ:

 

İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Ürün Numarası:

Ürün Tanımı:

Ürün Miktarı: (adet)

Satış Fiyatı: (KDV ve diğer olası masraflar dahil)

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

Teslim edilecek kişi:

 

MADDE-5                              GENEL HÜKÜMLER

 

5.1      Alıcı ve Satıcı, Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin listeleme sayfasında yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden Satıcı'nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2      Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.3      Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.4      İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.5      Alıcı ve Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Gingerup’ın mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Satıcı ve Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, işbu Sözleşmeye konu üründen/hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; www.gingerup.co sitesinin Alıcı ve Satıcı arasındaki işbu Sözleşmenin tarafı olmadığını ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.6      İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı için Gingerup Kullanıcı Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, Gingerup Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

5.7      Taraflar, aralarındaki işbu sözleşmeden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Gingerup’ın, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Gingerup kullanıcı sözleşmesi ve sitedeki diğer kurallar kapsamında Gingerup’ın söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

 

MADDE-6                              CAYMA HAKKI:

 

6.1      Alıcı, işbu Sözleşme konusunun ürün olması halinde; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, işbu Sözleşme konusunun ürün dışında bir hizmetin sunulmasına ilişkin olması halinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı'ya bildirimde bulunması şarttır.

 

6.2      Taraflar, cayma hakkını 27 Kasım 2014 Tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi kapsamında sayılan hallerde kullanamayacağını kabul eder.

 

 

6.3      Alıcı'nın cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malı satıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

6.4      Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. Alıcı'ya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, Alıcı'dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Satıcı ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü Alıcı'dan almakla yükümlüdür.

6.5      Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

 

MADDE-7                              YETKİLİ MAHKEME:

 

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu sözleşme () tarihinde kurulmuştur.

SATICI

()

ALICI

()