!-- Facebook Pixel Code -->

GINGERUP Platformu Kullanım Şartları

 

 

Bu platform size GINGERUP 10032 Sokak No: 2 İTOB OSB, 35471 Menderes/İzmir, İstanbul –Türkiye, tarafından sunulmaktadır. Aşağıda belirtilen şartlar ("Kullanım Şartları") (1) http://www.gingerup.co adresinde yer alan GINGERUP platformuna (“Platform’’), (2) iş devralmak isteyen kişilerin Satıcılar ile (aşağıda tanımlanmıştır) buluşmasını kolaylaştıran GINGERUP çevrimiçi platformuna ve (3) GINGERUP tarafından sağlanan tüm diğer servislere erişiminizi ve tüm bunların kullanımını kontrol etmektedir. Bu Kullanım Şartları formu GINGERUP ("GINGERUP) ve sizin aranızda bir sözleşmedir. Kullanıcı, Platformu ziyaret eden, arama yaparak veya başka şekillerde Platformu kullanan veya GINGERUP’a kayıtlı olan özel kişiler veya tüzel kişilerle (“Satıcı”) ürünleriniz veya servis için iş devralmak (“İlan”) amacıyla iletişime geçen kişileri işaret etmektedir. Platforma erişmekle veya Platformu kullanmakla (“Kullanım” terimi burada kullanma ve erişim anlamına gelmektedir), aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmiyorsanız, lütfen Platforma erişiminizi ve Platform kullanımınızı sonlandırın. Eğer platforma başka bir özel veya tüzel kişi adına erişiyor veya platformu kullanıyorsanız, bu kişiyi veya kurumu Kullanım Şartlarına bağlayabilme yetkisine sahip olduğunuzu temsil ve garanti etmektesiniz.

 

Platform sadece

-           Profiller, fiyat aralıkları ve İlan tanımları (“Satıcı Profili”) dahil olmak üzere İlan fırsatları ve Satıcılar hakkında çeşitli türde bilgi toplamanıza yardımcı olmak;

-           Kendinizle ilgili bilgi paylaşmanızı ve İlanlara yanıt vermenizi sağlamak;

-           Satıcılarının değerlendirmelerini paylaşmak;

-           İlan Anlaşmasına girme hedefiyle İlan Başlatıcılarla iletişimi kolaylaştırmak;

-           İlan Anlaşması altında ödemelerin Alıcılardan size transferlerini kolaylaştırmak (“Platform Servisi”) amacıyla sağlanmaktadır (“İzin Verilen Kullanım”).

 

Kullanım Şartları ve Platformda Değişiklik Yapılması

 

Uygulanan yasanın sınırlayıcılığı haricinde, GINGERUP’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım şartlarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkını saklı tutar. Kullanım şartları değiştirildiğinde Platform’da yayınlanacaktır ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Kullanım Şartları’na yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Platform’u kullanımınızın ve Platforma erişiminizin devamı, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kullanım Şartlarını düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

GINGERUP, herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın Platformdaki herhangi bir bilgiyi, materyali ve içeriği (fiyat, özellik, Satıcıların mevcudiyeti, Satıcıların Profilleri, İlan türleri, İlan ve Satıcıların değerlendirmeleri dahil olarak fakat bunlarla sınırlı kalmayarak) her zaman ve istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Platformun Kullanımı

 

Platformu kullanarak aşağıda belirtilen koşulların doğru bir şekilde tarafınızdan sağlandığı kabul edilmektedir:

 

(a) Tarafınızdan verilen tüm bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olduğunu;

(b) İkamet ettiğiniz bölgenin yetki sınırları içinde reşit yaşı doldurduğunuzu;

(c) Bağlayıcı bir yasal yükümlülüğü oluşturmak için yasal yetkiye sahip olduğunuzu;

(d) Platformu bu Kullanım Şartlarına uygun olarak kullandığınızı;

 

"Üye" tarafından "GINGERUP"a iletilen veya "Platform" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

 

GINGERUP, Platforma veya sunduğu servislere herhangi bir sebepten, örneğin Kullanım Şartlarının ihlalinde ancak bunun sınırlı kalmayarak, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir kimsenin Platform’a erişimini engelleme hakkını elinde bulundurmaktadır. GINGERUP’ın sizden talepte bulunması halinde bu tip erişim ve kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

 

Kullanıcı Hesabı

 

Platformu kullanabilmeniz ve Platform üzerinden Satıcılarla ve Alıcılarla iletişime geçebilmeniz için, Platformdaki mevcut ara yüzü kullanmak için başarıyla bir kullanıcı hesabına kaydolmanız (“Kullanıcı Hesabı”) gerekmekte ve GINGERUP tarafından kullanıcı adı ve şifre giriş bilgilerinin (“Kullanıcı Kimliği”) düzenlenmesi gerekmektedir. Eğer size bir Kullanıcı Kimliği düzenlendiyse, Kullanıcı Kimliğinizi güvende tutmanız, Kullanıcı Kimliğinizi başka kimseyle paylaşmamanız ve hesap isimleri dahil olmak üzere, GINGERUP’ın hiçbir kullanıcısının kişisel bilgisini toplamamanız ve derlememeniz gerekmektedir.  GINGERUP, Kullanıcı Kimliğinizi istediği zaman, sadece kendi yetkisine bağlı olarak durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Eğer GINGERUP size verilen Kullanıcı Hesabına erişiminizi devre dışı bırakırsa, GINGERUP’a hesap ayrıntılarınıza veya hesabınızla ilişkilendirilmiş herhangi bir İlana erişiminiz engellenebilir.

 

Üye’nin, Platform’a Facebook hesabı üzerinden giriş yapması halinde, Üye, işbu Sözleşme ile ilgili politika ve kurallar kapsamında, Facebook hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.

 

Yasal Uyarı

 

"Platform"un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Platform"un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Platform"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "GINGERUP"ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “GINGERUP”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

GINGERUP, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal GINGERUP ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

 

GINGERUP, (i) Üye’nin Platform’u kullanması veya herhangi bir nedenden dolayı kullanamaması nedeniyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zarardan, üçünü kişilerce yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı, internet bağlantısı ve bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde Üye veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.

 

GINGERUP’ın Platform’da sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

 

Alıcılar ile İlan Sözleşmeleri

 

Satıcılar, ilanlarına ilişkin olarak Alıcılar tarafından kendilerine yapılan teklifi kabul edene kadar Alıcı Profili’ni göremezler. Alıcı ve Satıcı teklif üzerinde kabul etmesiyle beraber Platform, Alıcı ve Satıcı’ların Profillerini görebilmelerine olanak verir. Eğer bir İlan için Platform üzerinde bir Satıcıyı seçtiyseniz, Satıcıyla aranızda kararlaştırılmış koşul ve hükümler dahilinde ayrı bir Anlaşmaya girebilirsiniz (“İlan Anlaşması”) Örneğin İlan Anlaşması (a)Satıcı tarafından sağlanacak servisin bir tanımını, (b) ödeme şartlarını ve (c) siz ve Satıcı arasında Platform üzerinden veya diğer şekillerde tartışılmış diğer hükümler ve koşulları içerebilir.

 

İşbu Anlaşma kapsamında GINGERUP ile değil, seçtiğiniz Satıcı ile muhatap olduğunuzu ve ödemenin sizden Satıcıya transferinin Kullanım Şartlarına uygun talimatlarınıza göre kolaylaştırılması haricinde, İlan Anlaşması altında GINGERUP’ın bir taraf olmadığını ve Satıcının veya sizin performansınızdan sorumlu olmadığınızı kabul etmektesiniz.

GINGERUP, İlan Anlaşması veya Satıcı ile ilgili olarak herhangi bir tür beyanda bulunmaz veya garanti vermez.  Kullanım Şartlarına uygun olarak İlan Anlaşması altında sağlanan servis ve teslim edilecekleri yönetmekten, teftiş etmekten, anlaşılan ödemeyi kabul etmekten ve yapmaktan siz sorumlusunuz. Ayrıca her İlan Anlaşması altında yükümlülüklerinizi müzakere ederken ve icra ederken iyi niyetle davranmayı kabul etmektesiniz.

 

Eğer Platformun kullanımının haricinde İlan Anlaşmasına girdiyseniz, böyle bir İlan Anlaşma tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde GINGERUP’ı haberdar etmek zorundasınız.

 

Satıcılarla İlan Sözleşmeleri

 

Alıcılar, ilanları incelerken Satıcı profillerini göremezler. Alıcı, satın almak istediği ilana ilişkin olarak sistem üzerinden bir teklifte bulunur. Teklifin ardından (‘’Pazarlık’’) süreci başlar. Satıcı Pazarlık teklifinin ardından teklifi kabul eder, farklı bir bedel teklif eder veya teklifi reddeder. Alıcı ve Satıcı teklif üzerinde kabul etmesiyle beraber Platform, Alıcı ve Satıcı’ların Profillerini görebilmelerine olanak verir. Eğer bir İlan için Platform üzerinde bir Alıcı seçtiyseniz, Alıcıya aranızda kararlaştırılmış koşul ve hükümler dahilinde ayrı bir Anlaşmaya girebilirsiniz (“İlan Anlaşması”) Örneğin İlan Anlaşması (a)Satıcı tarafından sağlanacak servisin bir tanımını, (b) ödeme şartlarını ve (c) siz ve Satıcı arasında Platform üzerinden veya diğer şekillerde tartışılmış diğer hükümler ve koşulları içerebilir.

 

Alıcı, Anlaşma kapsamında GINGERUP ile değil, seçtiği Satıcı ile muhatap olduğunu ve ödemenin Alıcı’dan Satıcıya transferinin Kullanım Şartlarına uygun talimatların göre kolaylaştırılması haricinde, İlan Anlaşması altında GINGERUP’ın bir taraf olmadığını ve Satıcının veya Alıcı’nın performansından sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. GINGERUP İlan Anlaşması veya Satıcı ile ilgili olarak herhangi bir tür beyanda bulunmaz veya garanti vermez.  Kullanım Şartlarına uygun olarak İlan Anlaşması altında sağlanan servis ve teslim edilecekleri yönetmekten, teftiş etmekten, anlaşılan ödemeyi kabul etmekten ve yapmaktan Alıcı sorumludur. Ayrıca her İlan Anlaşması altında yükümlülüklerinizi müzakere ederken ve icra ederken iyi niyetle davranmayı kabul etmektesiniz.

 

Alıcı, Platformun kullanımının haricinde İlan Anlaşmasına girmesi halinde, böyle bir İlan Anlaşma tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde GINGERUP’ı haberdar etmek zorundadır.

 

Kolaylaştırılmış Ödemelerde Ödemeyi Duraklatma İzni

 

Eğer GINGERUP İlan Anlaşmanızla ilişkili olan Satıcısının ödemesinin size transferini kolaylaştırıyorsa (“Kolaylaştırılmış Ödeme”), GINGERUP’a İlan Anlaşmanızla ilişkili olan Satıcı tarafından ödenecek olan herhangi bir miktarı tüm bu gibi Kolaylaştırılmış Ödemelerde sadece kendi yetkisine dayanarak alıkoyabilmektedir. GINGERUP Kolaylaştırılmış Ödemelere veya İlan Anlaşmanıza dair emanetçiniz veya mutemettiniz değildir. Eğer GINGERUP geçerli olan yasaların ihlalini tespit eder (örneğin; dolandırıcılık veya para aklama gibi) veya yasaların sağlanması için iş birliği yapması gerekirse, Kolaylaştırılmış Ödemeyi duraklatma hakkını sadece kendi yetkisinde saklı tutmaktadır.

 

Ücret

 

Alıcı, GINGERUP’a her defasında İlan Anlaşmasında ödenecek tutarın %10’u tutarında bir ücret bedeli ödemek zorundadır veya eğer İlan Anlaşmanızda Alıcı tarafından bir ödenecek tutar bulunmadığı takdirde, GINGERUP’a Platform’da bulunan güncel ücret çizelgesine göre belirlenen tutar kadar ödeme yapmak zorundadır.

 

Alıcı’nın İlan Anlaşmasıyla alakalı olarak Platform veya GINGERUP haricinde bir mecradan ödeme yapması halinde, GINGERUP’a yapılan ödemenin gününden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Ücreti ödemek ile yükümlüdür. Alıcı, İlan Anlaşması altında, Satıcı görevine eksik şekilde yerine getirdiği veya yerine getirmekte başarısız olduğu takdirlerde bile Ücreti GINGERUP’a ödemekle yükümlüdür.

 

GINGERUP, Alıcı’danlan Anlaşmanızla alakalı olan Satıcıya yapılacak ödemelerin transferini kolaylaştırabilir (“Kolaylaştırılmış Ödeme”). Alıcı, GINGERUP’a Talimatı ile, kalan ana paranın Satıcıya transferinden önceki Kolaylaştırılmış Ödemeden Ücreti kesebilmesi için yetki verdiğini kabul ve beyan eder. GINGERUP Kolaylaştırılmış Ödemelere veya İlan Anlaşmanıza dair emanetçi veya mutemetti değildir. Eğer GINGERUP geçerli olan yasaların ihlalini tespit eder (mesela dolandırıcılık veya para aklama gibi) veya yasaların sağlanması için iş birliği yapması gerekirse, Kolaylaştırılmış Ödemeyi duraklatma hakkını sadece kendi yetkisinde saklı tutmaktadır.

 

Münhasırlık

 

(i)Platform veya başka bir kanalla Satıcıyla İlan üzerine temasa geçtiğiniz son tarihten ve (ii) Satıcıyla girilen İlan Anlaşmasının icra gününden (“Başlangıç Tarihi”)  itibaren altı (6) aylık zaman dilimi boyunca siz veya size bağlı ajans veya şirketiniz aşağıdaki istisnai durumlar haricinde direk veya dolaylı yoldan satış amacıyla bu Satıcı ile anlaşmaya giremez. İstisnai durumlar aşağıdaki gibidir;

 

  • Satıcı ile girdiğiniz Anlaşma öngörüldüğü üzere GINGERUP’ın ücret alacağı bir İlan Anlaşmasıdır;
  • Başlangıç Gününde veya Başlangıç Gününden önce, satıcı ile anlaşmak amacıyla Satıcı ile iyi-niyet müzakeresi içerisindesinizdir;
  • Satıcı ile Başlangıç Günü’nden sonra süresi dolmuş önceden var olan anlaşmayı yenilemektesinizdir.

 

Değerlendirme ve Yorumlar

 

Satıcı ve İlan değerlendirmeleri, sorular, yorumlar, öneriler, fikirler ve benzeri bilgileri Platforma veya GINGERUP’a içerik yükleyerek, GINGERUP’a ve iştiraklerine, (a) kullanmak, çoğaltmak, değişiklik yapmak, uyarlamak, tercüme etmek, dağıtmak, yayınlamak, ve üzerinde iş benzer iş türetmek, halka açık bir şekilde sergilemek ve web üzerinden bilinen veya icat edilecek tüm mecralarla  dünya çapında bu gibi Gönderilerin oluşturabilmesi amacıyla; ve (b) bu tip bir Gönderide konulan ismin kullanılması amacıyla evrensel, münhasır olmayan, telifsiz, daimi, vazgeçilemez, vazgeçilemez, tamamen alt lisanslandırılabilir haklar vermiş olursunuz. GINGERUP’ın kendi yetkisiyle Gönderilerinize (mesela isminizi ve şehrinizi Satıcıya listelemesi veya gönderdiğiniz bir İlan değerlendirmesi) atıf sağlamayı seçebileceğini ve bu tip gönderilerin Satıcılarla veya Platformdaki diğer kullanımlar için paylaşılabileceğini kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, GINGERUP’a, Kullanım Şartlarına uymayarak sizin veya GINGERUP’ın Gönderilere ilişkin haklarını ihlal eden kişi ve kuruluşları yasal süreci takip etme hakkı vermektesiniz. Gönderileriniz gizli olmadığını ve tescilsiz olduğunu kabul etmektesiniz.

 

GINGERUP tarafınızdan yapılan hiçbir satışın sorumluluğunu almaz ve bu konuda yükümlülük kabul etmez. GINGERUP’ın Satışlarınızı Platform’a girmekte yükümlülüğü yoktur ve hangi İlanların Platform’da yayınlanacağına karar verme hakkını saklı tutar.

 

Özellikle Platforma girilen değerlendirmelerin dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı kalmayan gönderilerin içeriğinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Platforma (i) aleniyet veya mahrumiyet haklarına tecavüz eden, yasal olmayan, tehdit edici,  karalayıcı, alçaltıcı, müstehcen, pornografik veya başka türlü herhangi bir yasayı ihlal eden hiçbir materyal veya içerik; (ii) reklam içerikli hiçbir materyal veya içerik (örneğin  herhangi bir ürün veya servisin pazarlaması, ama bununla sınırlı kalmaksızın); ve (iii), anlaşmayı bozan, kötüye kullanan veya telif hakkını, marka tescilini, patent hakkını veya üçüncü bir şahsın diğer mülkiyet haklarını ihlal eden hiçbir materyal veya içerik giriş veya gönderiminde bulunmamalıdır. Yukarıda belirtilen sınırlamaların ihlali sonucunda doğan her türlü hasardan ve Platform’a yüklenilen ilanlarda sonuçlanabilecek her türlü hasarda sadece kullanıcı sorumludur. GINGERUP, Kullanıcı’ya haber vermeksizin bütün ifa hakları (yani kullanma, yayınlama veya silme gibi) tüm Gönderileriniz üzerinde uygulayabileceğini kabul etmektesiniz.

 

Süre ve Fesih                                    

 

İşbu kullanım şartları, Platformun kullanımının ilk günüyle başlayacak ve taraflardan birinin kullanımı sonlandırmasına kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir (“Süre”).  Taraflardan herhangi biri bu Kullanım Şartlarını aşağıdaki şekilde sonlandırabilir:

 

(1) GINGERUP, Kullanım Şartlarını dilediği zaman e-posta yoluyla (GINGERUP kayıtlarındaki güncel e-posta adresinizle) veya Platform üzerinden haber vererek, derhal etkili olacak şekilde sonlandırabilir;

(2) Bu Kullanım Şartlarını dilediğiniz zaman ve derhal geçerli olacak şekilde Kullanıcı Hesabınızın, Platform kullanımınızın durdurularak silinmesini ve tüm yazılım bileşenlerinin lokal kurulumlarının kaldırılmasını ve giderilmesini talep ederek (e-posta yoluyla veya Platformda daha sonra mevcut olacak arayüz üzerinden) sonlandırabilirsiniz.

 

Yükümlülüklerin İhlal Edilmesi

 

Üye’nin, işbu Sözleşme ve Platform içerisinde ayrıca belirtilebilir olan politika ve kurallara riayet etmemesi, Üye’nin faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üyeliğe ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ya da herhangi bir nedene dayanmaksızın, GINGERUP, Üye’nin Platform’dan faydalanmasını, herhangi bir bedel veya tazminat ödemeksizin, belirli veya belirsiz süreli olarak askıya alabilir, belirli ya da belirsiz süreli dondurabilir ya da üyeliği iptal edebilir ya da sonlandırabilir. Üyeliği her ne sebeple olursa olsun askıya alınan veya sonlandırılan Üye’nin, yeni bir hesap açarak Platform’a giriş yaptığı tespit edilmesi halinde söz konusu üyelik herhangi bir bedel veya tazminat ödemeksizin süresiz olarak sonlandırılacaktır.

 

Mülkiyet

 

Tüm dizayn, altyapı, grafikler, resimler, çizimler, yazılımlar, sanat eserleri, videolar, müzikler, sesler, isimler, kelimeler, başlıklar, ifadeler, logolar ve işaretler sınırlama olmaksızın dahil olarak, Platformda görüntülenen tüm İçerikler GINGERUP malıdır veya tarafından lisanslanmıştır ve tümü telif hakkı, ticari marka ve diğer fikir mülkiyet yasalarınca korunmaktadır.

 

GINGERUP açıkça Platformu'nda tüm hakları ve özellikle size verilmemiş olan ve bu Kullanım Şartları ile bağlantılı olarak GINGERUP tarafından sağlanan tüm malzemeleri saklı tutar.

 

Platformdaki tüm hak, ünvan ve çıkarların, bu Kullanım Şartlarına bağlı olarak GINGERUP tarafından sağlanmış (İçerik dahil olmak üzere) tüm güncelleme, adaptasyon, çeviri, uyarlama veya bunlardan türemiş çalışmalar ve tüm fikri mülkiyet haklarının GINGERUP’de (uygun durumlarda üçüncü kişi tedarikçilerde) kaldığını ve GINGERUP tarafından sağlanan Platformun ve tüm materyallerin bu anlaşma hükümleri altında size lisanslanmış olduğunu, “satılmadığını” kabul etmektesiniz.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Sözleşme ve diğer ilgili politika ve koşulların uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar Türk Hukuku’na tabi olup ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Muhtelif Hükümler

 

  • Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, GINGERUP, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz ve mücbir sebep; doğal afet, darbe, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacak ve mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

 

  • İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir maddenin yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir ve Sözleşme’nin amacına yakın ve geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

 

GINGERUP Platformu’nun tüm içerikleri: © 2017 GINGERUP Inc.